Grayscale kiện tụng Bitcoin ETF có thể mất hai năm

Craig Salm, Giám đốc pháp lý tại quản lý tài sản Grayscale cho biết do đặc tính khác biệt giữa các hợp đồng tương lai và ETF Bitcoin giao ngay không có mối tương quan nên cần thời gian dài để giải quyết.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr