2022-06-28 09:16:05

Grayscale hợp tác với hai Market Maker Jane Street và Virtu Financial

Blade Man Blade Man đăng lên Tin nhanh  15

Đơn xin chuyển đổi thành Bitcoin ETF của Grayscale hạn chót đến 6/7, nếu thành công thì họ sẽ thông qua các Market Maker để phát hành cổ phiếu.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục