Giao thức Pika thông báo ra mắt token PIKA

Thỏa thuận hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung sinh thái lạc quan PikaProtocol đã công bố ra mắt mã thông báo PIKA, PIKA có thể được thế chấp để nhận phí giao dịch nền tảng và nhận chiết khấu phí giao dịch. PIKA cũng được lên kế hoạch trở thành mã thông báo đốt cháy của PIKAChain trong tương lai được xây dựng trên OPStack. Sự kiện tạo mã thông báo (TGE) sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 lúc 14:00 (UTC) và sẽ được lưu trữ trên Optimism trên PikaProtocollaunchpad.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr