Giao thức cho vay NFT BendDAO ra mắt sản phẩm APE Pledge

Theo ForesightNews, thỏa thuận cho vay NFT BendDAO đã ra mắt sản phẩm cam kết APE, đây chỉ là một cam kết mã thông báo đơn giản và không tham gia cho vay. Ngoài ra, BendDAO cũng đã ra mắt các sản phẩm cầm cố NFT sê-ri BAYC, MAYC và BAKC, đồng thời sẽ hỗ trợ cho vay thế chấp NFT sê-ri BAYC và MAYC sau khi đề xuất quản trị được thông qua. BendDAO sẽ cung cấp các ưu đãi mã thông báo BEND bổ sung để đặt cược.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr