Giao thức cho vay DeFi NFT Themis đã tung ra đợt airdrop thứ hai

Vào ngày 27 tháng 4, thỏa thuận cho vay DeFiNFT Themis đã tung ra đợt airdrop thứ hai vào lúc 20:00 giờ GMT+8 ngày 26 tháng 4. Sự kiện sẽ được tổ chức trên Aribitrum và người dùng sẽ có cơ hội chuyển các hộp chiến lợi phẩm, tiền thưởng, khai thác và kho báu Để nhận được phần thưởng airdrop đợt này, một nhóm giải thưởng ban đầu trị giá 100.000 USD USDC đã được thiết lập và sự kiện sẽ kết thúc lúc 20:00 ngày 11 tháng 5.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr