Giám đốc kỹ thuật số của Warner Music: Web3 Music cần những ý tưởng mới để thành công

Oana Ruxandra, giám đốc kỹ thuật số của Warner Music, nói rằng các bộ sưu tập kỹ thuật số là chìa khóa để quảng bá nghệ sĩ và các thương hiệu không nên tham gia Web3 một cách mù quáng chỉ để mở rộng hiệu ứng quảng bá. Âm nhạc Web3 cần những ý tưởng mới để thành công. Với các đối tác quan trọng của Warner Music bao gồm nền tảng metaverse TheSandbox và nền tảng trò chơi chuỗi khối Splinterlands,

Ruxandra cho biết các không gian nâng cao về mặt vật lý và kỹ thuật số là một phần quan trọng trong tương lai của chúng tôi. Mối quan hệ mới nổi của Web3 với âm nhạc sẽ tiếp tục nếu các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong không gian kỹ thuật số tập trung vào các ý tưởng phù hợp, phù hợp với tương lai và theo chủ nghĩa cá nhân.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr