Giám đốc điều hành Ripple: Ripple không vội vàng ra mắt công chúng hoặc huy động vốn mới

Vào ngày 19 tháng 5, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết về kế hoạch niêm yết của Ripple, Garlinghouse nói rằng họ “không vội niêm yết cổ phiếu và không cần huy động thêm vốn”. Anh ấy nói thêm, “Vì vậy, nếu chúng tôi đang xem xét (ra mắt công chúng), đó sẽ là thời điểm và địa điểm hợp lý. Chúng tôi sẽ không làm điều đó trừ khi chúng tôi cảm thấy điều đó thực sự sẽ cải thiện khả năng phát triển doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr