Giám đốc điều hành Nvidia: Metaverse không giới hạn ở con người, nó cũng có thể là “máy với máy”

Golden Finance đưa tin, Giám đốc điều hành Nvidia, Huang Renxun, cho biết trong cuộc phỏng vấn mới nhất rằng Nvidia là một trong những công ty công nghệ chính thống lớn nhất tham gia vào thị trường Metaverse, nhưng sẽ tập trung vào việc xây dựng một Metaverse công nghiệp tự động. Sử dụng Omniverse của Nvidia, các chương trình tự động hóa dựa trên AI và thiết bị VR / AR để kết nối thế giới thực với Metaverse, công nghệ này cũng đang được sử dụng trong các chương trình đào tạo cho các đơn vị quân đội, bao gồm cả Quân đội Hoa Kỳ. Huang Renxun nhấn mạnh rằng metaverse có thể được trải nghiệm ở 3D cũng như 2D, thế giới vật lý và thế giới ảo có thể được kết nối theo nhiều cách khác nhau, và không chỉ phải là con người mà còn phải là máy với máy.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm