Giám đốc điều hành Microsoft Hàn Quốc: Microsoft đang chuẩn bị GPT-5, GPT-6 sẽ ra mắt

Vào ngày 19 tháng 5, theo Lianhe News, giám đốc điều hành của Microsoft Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố rằng Microsoft đang chuẩn bị cho GPT-5 và GPT-6 cũng sẽ ra mắt. “Vấn đề bản quyền đối với AI cũng rất quan trọng nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt đến một môi trường vượt xa điều đó.” Với tư cách là người dẫn chương trình, anh ấy đã tham gia “Hội nghị chuyên đề về Ngày An toàn AI” được tổ chức trực tuyến và ngoại tuyến do Bộ Khoa học và Công nghệ ICT và Cơ quan An ninh & Internet Hàn Quốc (KISA) tổ chức vào cùng ngày và cho biết: “AI ngày càng thông minh hơn, và thời gian cần thiết sẽ ngắn hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr