Giám đốc điều hành Hiệp hội Blockchain: Tương lai của chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ ‘Tươi sáng’

Kristin Smith, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Blockchain, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng “Hoa Kỳ sẽ đưa ra quy định mã hóa toàn diện trong năm nay hoặc trong vài năm tới” và nói rằng ngành công nghiệp mã hóa có thể cần đợi 18 -22 tháng để xem quy định thực sự. Tuy nhiên, đây vẫn là thời điểm có cơ hội tuyệt vời để tiếp tục giáo dục và đặt nền móng cho một tương lai quản lý mạnh mẽ. Ngoài ra, nó cũng tuyên bố rằng Hiệp hội Blockchain hiện đang điều tra việc hủy bỏ ngân hàng tiền điện tử và yêu cầu những người chơi trong ngành cung cấp manh mối.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr