Giám đốc điều hành Coinbase phát hành NFT

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong đã phát hành NFT như một phần của dự án StandwithCrypto. Sáng kiến ​​này nhằm báo hiệu nhu cầu của cộng đồng về một chính sách cân bằng từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tiền điện tử.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr