Giám đốc điều hành Coinbase đã nhận được 6,3 triệu đô la lợi ích bảo mật vào năm ngoái

Theo tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã nhận được 6,3 triệu đô la tiền bảo mật vào năm ngoái, nhiều hơn gấp ba lần phí bảo mật của ông trong năm trước. Vào năm 2021, hóa đơn an ninh của Armstrong là 1,9 triệu đô la. Tổng số tiền bồi thường của Armstrong cho đến năm 2022 là 7,5 triệu đô la. 1 triệu đô la là tiền lương cố định, phần còn lại là phí an ninh và pháp lý. Anh ấy nhận được mức lương cơ bản như nhau vào năm 2021 và 2020.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr