2021-07-15 11:45:48

Giải pháp cấp hai của Ethereum nâng cấp mạng chính zkSync 1.x đã hoàn thành

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  13

Tiendientu.net, vào ngày 15/07/2021, giải pháp cấp hai của Ethereum là zkSync đã tweet để thông báo về việc hoàn thành nâng cấp mainnet 1.x. Các tính năng mới bao gồm: hỗ trợ đúc, chuyển và trao đổi NFT; hỗ trợ trao đổi token ERC 20 và giới hạn lệnh giao dịch; hỗ trợ niêm yết tiền tệ mà không được phép.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục