Giá sàn NFT blue-chip tiếp tục giảm, trung bình 7 ngày giảm hơn 10%

Theo tin tức ngày 19/8, dữ liệu Blur cho thấy giá sàn của blue-chip NFT tiếp tục giảm, trong đó: BAYC giảm còn 26,2ETH, giảm 16,69% ​​vào ngày 7; MAYC giảm còn 5,06ETH, giảm 13,68%. giảm vào ngày 7; Mức giảm hàng ngày là 16,89%; DeGods giảm xuống 4,14ETH, giảm 41,19% vào ngày 7; PudgyPenguins giảm xuống 3,75ETH, giảm 8,27% vào ngày 7.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights