Giá gas ETH trung bình giảm 51%

Số lượng giao dịch Ethereum (ETH) trung bình mỗi ngày tăng 15,7% trong tháng 07. Giá gas Ethereum trung bình giảm 51,4% so với tháng 06. Tổng số ví hoạt động đã tăng 72% trong tháng 07 so với tháng 06. Vào tháng 7, số lượng token ERC-20 được tạo ra trong mạng Ethereum đã tăng 93,7%.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr