Giá Bitcoin tăng trở lại sau khi Mỹ báo cáo lạm phát cao nhất trong 41 năm

Giá BTC quay lại trên mốc $20.000 sau khi Mỹ báo cáo lạm phát tăng 9,1% trong tháng 6.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr