Giá Bitcoin (BTC) giảm mạnh xuống mức 20.200 đô la

Giá Bitcoin (BTC) giảm mạnh từ mức 21.700 đô la xuống mức 20.200 đô la. Lý do có thể bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái đồng tiền của các nước lớn đang biến động mạnh.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr