Gemini và Genesis tìm cách bác bỏ vụ kiện của SEC đối với các sản phẩm kiếm tiền không còn tồn tại

 GeminiGenesis đang tìm cách bác bỏ vụ kiện của SEC đối với sản phẩm Earn không còn tồn tại. SEC tuyên bố rằng bản thân hợp đồng thiết lập chương trình Kiếm tiền đã là một chứng khoán. Ngay cả khi điều này là chính xác, thì SEC sẽ phải chứng minh rằng hợp đồng đã được bán. Điều này không bao giờ xảy ra. Trong hồ sơ mới nhất của mình, Gemini cho biết đề xuất này “không gì khác hơn là một thỏa thuận cho vay”. Trong khi công ty đưa ra nhiều điểm, lập luận chính của nó tập trung vào thực tế là các hợp đồng này không được bán trên thị trường thứ cấp. Theo đó, các thỏa thuận cho vay mà nó tham gia không cấu thành chứng khoán. Nó yêu cầu tòa án “bác bỏ vụ kiện với thành kiến.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr