2021-06-14 16:11:54

Gần 25% nguồn cung ETH bị khóa trong các hợp đồng thông minh

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  21

Tiendientu.net, Ethereum ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi trở thành một Layer tài chính phi tập trung (DeFi) và gần 1/4 nguồn cung của nó hiện bị khóa trong các hợp đồng thông minh.
Nhà sáng lập ETHhub, Anthony Sassano đã lưu ý rằng, tỷ lệ phần trăm số ETH bị khóa trong các hợp đồng thông minh tương tự như trong sự kiện DAO vào giữa năm 2016.
“Số lượng ETH trong các hợp đồng thông minh hiện ở mức tương tự như trong sự kiện The DAO (khoảng 23% của tất cả ETH)”.

/upload/images/tin-tuc/so-eth-bi-khoa-trong-cac-hop-dong-thong-minh-tapchibitcoin.png

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục