Game nhập vai web3 Swords of Blood hoàn thành vòng cấp vốn mới 1,2 triệu USD

Swords of Blood, một trò chơi nhập vai Web3 dựa trên chuỗi khối Polygon, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ mới trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ, như một bản mở rộng của trò chơi Web2 “BladeBound” trong lĩnh vực Web3. , các nhà đầu tư bao gồm Gate.io, FundamentalLabs, v.v. Số tiền mới huy động được lần này sẽ hỗ trợ việc ra mắt phiên bản sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) của trò chơi vào tháng 5 năm nay.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr