Đăng ký thành viên

Nhận bản tin Tiền Điện Tử hàng ngày

― Advertisement ―

spot_img

Game Dragoma mạng Polygon rugbull

Website và các trang mạng xã hội của game Dragoma đã ngừng hoạt động, họ đã thực hiện rugbull làm giá giảm từ $1,8 xuống $0,004.