FTX trả cho các công ty luật và tư vấn 103 triệu đô la trong Q1

Các tài liệu tòa án cho thấy năm công ty luật và công ty tư vấn, Sullivan&Cromwell, Alvarez&Marshal, AlixPartners, QuinnEmmanuelUrquhart&Sullivan và LandisRath&Cobb, đã lập hóa đơn cho FTX tổng cộng 36,4 triệu đô la vào tháng 3, và 34,2 triệu đô la và 32,5 triệu đô la trong tháng 1 và tháng 2. Đô la. . Hóa đơn tổng cộng là 103,1 triệu đô la trong quý đầu tiên.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr