FTT đã vượt qua 1 USDT và mức tăng trong 24 giờ vượt quá 30%

Thị trường cho thấy FTT đã vượt qua 1 USDT và hiện ở mức 1,14 USDT, tăng 31% trong 24H.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr