Flappy Moonbird đã triển khai hợp đồng FMB trên Multichain

Jinse Finance đã báo cáo rằng trò chơi H5 Free-to-Play FlappyMoonbird đã tweet rằng để kết nối một phần của FMB với BNBChain, hợp đồng FMB đã được triển khai trên Multichain. Hệ thống Multichain hiện tại có nhiều rủi ro nên hợp đồng FMB cần được thay thế để đảm bảo vấn đề bảo mật. Jinse Finance trước đây đã báo cáo rằng FlappyMoonbird, một chuỗi trò chơi giải trí kiếm tiền miễn phí, đã hoàn thành vòng đầu tư trị giá 6 triệu A thông qua mã thông báo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr