FED và FDIC yêu cầu Voyager điều chỉnh tuyên bố gây hiểu lầm cho khách hàng

Các nhà quản lý ngân hàng Hoa Kỳ từ Cục Dự trữ Liên bang và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang yêu cầu Voyager điều chỉnh phát ngôn "sai và gây hiểu lầm" khi nói với khách hàng rằng tiền của họ đã được chính phủ bảo hiểm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr