FA Anh đã khởi động kế hoạch cho nền tảng NFT mới

Như đã thông báo trên trang web, FA của Anh đã đăng Request for Proposal (RFP) để tìm đối tác cho một nền tảng NFT lâu dài.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr