Etherscan ra mắt bản Beta “Bộ lọc nâng cao”

Tin tức ForesightNews, Etherscan đã ban hành một tài liệu nói rằng nó đã tung ra phiên bản beta “bộ lọc nâng cao”, cho phép người dùng tinh chỉnh và tùy chỉnh kết quả tìm kiếm của họ dựa trên các tiêu chí cụ thể. Người dùng có thể phân tích các giao dịch khác nhau trong một chế độ xem và lọc các tìm kiếm theo loại giao dịch, tên chức năng, thời lượng, số tiền, tài sản và địa chỉ chuyển đến nhận. Người dùng có thể sử dụng chức năng này để phân tích các cuộc tấn công lỗ hổng DeFi, theo dõi các hoạt động cho vay NFT và so sánh các khoản tiền gửi và rút ETH.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights