Ethereum Layer-2 vượt Ethereum về mức xử lý TPS

Hoạt động của Layer 2 đang tăng lên và đã vượt qua Ethereum Layer 1 đối với một số chỉ số, bao gồm cả số giao dịch mỗi giây.

Tổng số giao dịch mỗi giây (TPS) trên mạng Layer 2 cao hơn trên Ethereum. Tuy nhiên, điều này lại không tương đương với hoạt động tổng thể trên các mạng tương ứng đó. Theo Etherscan, đã có 992.470 giao dịch trên Ethereum vào ngày 20 tháng 12.

“Flippening” đã được báo cáo bởi công ty nghiên cứu tiền điện tử Delphi Digital vào ngày 21 tháng 12. Nó nói thêm rằng hai mạng layer 2 hàng đầu là Arbitrum Optimism.

Theo biểu đồ, sự thay đổi thực sự xảy ra vào cuối tháng 9 nhưng vẫn duy trì trên Ethereum TPS kể từ đó. Ethereum hiện đang xử lý khoảng 12,5 TPS và các mạng L2 được kết hợp gần với 15 TPS, theo biểu đồ. Hoạt động L2 và TPS tăng vọt lên mức cao nhất là 25 TPS vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, sự khác biệt hiện tại là không đáng kể và điểm đáng chú ý duy nhất là TPS layer 2 đã có xu hướng tăng lên kể từ tháng 8.

So sánh mạng layer 2

Số lượng TPS trên Ethereum hiện tại khá cố định. Nó sẽ chỉ tăng thông lượng khi sharding được giới thiệu trên mạng. Tuy nhiên, điều này dự kiến ​​sẽ không xảy ra sớm nhất cho đến cuối năm 2023.

Nền tảng phân tích ngành layer 2 tên là L2beat đã giới thiệu một trình theo dõi hoạt động mới cho hệ sinh thái. Nó hiện báo cáo rằng TPS lớp cơ sở Ethereum trung bình là 11,49, trong khi L2 TPS là 17,68.

Ngoài ra, nó xác nhận sự gia tăng hoạt động cho tất cả các mạng L2 được phân tích kể từ giữa tháng 10. Hoạt động L2 xét về TPS thực sự bắt đầu khởi sắc vào tháng 8 năm 2021.

Nền tảng này cũng báo cáo rằng cả hai lớp Ethereum đã xử lý tổng cộng hơn 152 triệu giao dịch. Hơn nữa, nó nói thêm rằng 58% trong số chúng xảy ra ở layer 2.

Chỉ riêng hoạt động trên Arbitrum và Optimism đã gần lật đổ TPS hàng ngày của Ethereum L1.

Triển vọng hệ sinh thái L2

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hệ sinh thái lớp 2 đã có xu hướng giảm kể từ tháng 8. Tuy nhiên, đây có thể là kết quả của việc giảm giá tài sản tiền điện tử thay vì vốn bị rút khỏi các mạng khác nhau.

L2beat báo cáo TVL là 4,25 tỷ đô la trên tất cả các mạng L2 được đo lường. Hơn nữa, đây là mức giảm 43% kể từ mức cao nhất mọi thời đại là 7,48 tỷ đô la vào tháng Tư.

Arbitrum One dẫn đầu thị trường, với tỷ lệ thống trị 54% và TVL là 2,3 tỷ USD. Optimism đứng thứ hai với TVL trị giá 1,14 tỷ đô la và 27% thị phần, theo nền tảng này.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất