2021-06-05 09:43:56

Ethereum đã và đang thiết lập nhiều kỷ lục trong lịch sử tiền điện tử

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  10

Tiendientu.net, theo Monney Mover dựa vào số liệu của các công cụ phân tích CoinMetrics, Ethereum, vừa rồi Documenting Ethereum đã  cập nhật trên Twitter rằng mạng Ethereum xử lý nhiều giá trị stablecoin hơn so với giá trị BTC mà mạng Bitcoin xử lý.
 

“Giá trị stablecoin được thanh toán trên Ethereum đã lật(vượt) giá trị BTC được thanh toán trên Bitcoin”.


Do đó, lần đầu tiên trong lịch sử 6 năm tồn tại, Ethereum trở thành công cụ chuyển tiền quan trọng hơn so với blockchain đầu tiên.
Mức độ sử dụng blockchain Ethereum đã tăng vọt vào quý 1/2021. Trong khi đó, vào cuối tháng 4, Bitcoin đã xử lý 13,73 tỷ đô la và Ethereum xử lý 27 tỷ đô la trong 24 giờ.
Hiện tại, Bitcoin xử lý giá trị thấp hơn là 13,251 tỷ đô la/ngày, trong khi các chỉ số của Ethereum tăng hơn gấp đôi: gần 55 tỷ đô la được chuyển trên Ethereum mỗi 24 giờ.

/upload/images/tin-tuc/ethereum-16.png

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục