EOS Network Ventures cam kết tài trợ 20 triệu USD cho các dự án EOS EVM và GameFi

Theo ghi nhận của Thecoindesk, người sáng lập và Giám đốc điều hành của EOS Network Foundation, Yves La Rose, thông báo rằng EOS Network Ventures (ENV) cam kết đầu tư 20 triệu USD vào các dự án EOS EVM và GameFi, thông tin về EOS EVM sẽ được công bố vào ngày 14/4.

Số tiền tài trợ 20 triệu USD cho dự án EVM nhằm thúc đẩy các nhà phát triển blockchain EOS.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr