Elliptic: RenBridge tiếp tay rửa tiền hơn 500 triệu đô la cho hacker

Công ty dữ liệu blockchain Elliptic cáo buộc RenBridge đã tiếp tay cho hackers khi giúp rửa tiền lên đến 540 triệu đô la kể từ năm 2020 thông qua quy trình được gọi là nhảy chuỗi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr