Sắp nâng cấp EIP-4844, L2 nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất?

Bản nâng cấp Ethereum Cancun-Dencun sẽ được ra mắt vào...

Sắp nâng cấp EIP-4844, L2 nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất?

Bản nâng cấp Ethereum Cancun-Dencun sẽ được ra mắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Đây là một hard fork quan trọng được thiết kế...

Nghiên cứu của Paradigm: Ethereum sẽ đi về đâu sau đợt nâng cấp Cancun?

1. Tổng quan về nội dungBài viết này sẽ phân tích sự hiểu biết của nhóm Paradigm Reth về EIP (Giao thức cải tiến...

Tin nhanh

Tin nóng