ECB công bố bản tóm tắt kết quả của công việc tạo mẫu đồng euro kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã công bố một bản tóm tắt kết quả của công việc tạo mẫu tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương đồng euro kỹ thuật số. Thử nghiệm đã điều tra bốn trường hợp sử dụng ngoại tuyến đồng euro kỹ thuật số tương tự và khả năng tương tác với các hệ thống thanh toán hiện có. Dự án này là một phần của giai đoạn thứ hai của Eurosystem, đang chuẩn bị thí điểm đồng euro kỹ thuật số vào mùa thu này. Thử nghiệm sẽ diễn ra từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Báo cáo kết luận rằng vẫn còn những câu hỏi về khả năng của các công nghệ hiện có trong việc cung cấp các giải pháp ngoại tuyến an toàn và sẵn sàng cho sản xuất trong thời gian ngắn đến trung hạn (5 đến 7 năm). 

Tuy nhiên, thử nghiệm cho thấy rằng các nguyên mẫu đồng euro kỹ thuật số trực tuyến và ngoại tuyến có thể tương tác với nhau ngay cả khi dựa trên các mô hình dữ liệu và thiết kế kỹ thuật khác nhau. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố báo cáo về kết quả nghiên cứu thị trường về đồng euro kỹ thuật số. Việc xuất bản báo cáo này cho một giải pháp ngoại tuyến tuân thủ hệ thống châu Âu sẽ là điều mới lạ và có thể tạo ra sự không chắc chắn về khả năng sẵn sàng của một giải pháp ngoại tuyến.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights