dYdX sẽ ra mắt testnet 3 vào ngày 13 tháng 9

Theo tin ngày 8/9, dYdX sẽ đóng Testnet 2 vào lúc 23h ngày 11/9 và ra mắt Testnet 3 vào ngày 13/9. Các bản cập nhật cho Testnet 3 bao gồm: đơn đặt hàng có điều kiện, nút MEV, mô-đun tin nhắn bị trì hoãn, hỗ trợ sử dụng mã thông báo quản trị để thanh toán phí gas, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights