Dự thảo của EU: Chủ sở hữu bản quyền có thể thu lợi từ nội dung do ChatGPT tạo ra

Theo văn bản của dự thảo luật mới của EU, các nhà cung cấp dịch vụ AI sẽ được yêu cầu tiết lộ các tài liệu bản quyền được sử dụng để xây dựng hệ thống. Văn bản dự thảo cho biết các nhà phát triển tạo ra các mô hình AI phải xuất bản một “bản tóm tắt đầy đủ chi tiết” về tài liệu có bản quyền mà họ sử dụng. Điều này có nghĩa là khi tác phẩm của các nhà xuất bản và người tạo nội dung trở thành chất liệu của nội dung do AI tạo ra, họ có thể kiếm được lợi nhuận theo quy định của dự luật được đề xuất. Đây cũng là một trong những vấn đề doanh nghiệp tại EU quan tâm nhất kể từ khi chatbot ChatGPT được công bố. Điều này được hiểu rằng các nhà phát triển cần nhập hàng tỷ văn bản, hình ảnh, video, nhạc, mã, v.v. trên Internet khi đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn, để mô hình có thể xuất bản sao tiếp thị, hình ảnh mới hoặc bài hát mới.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr