Dự luật mới giải quyết rủi ro về stablecoin ở Mỹ bị trì hoãn đến tháng 09/2022

Theo thông tin từ báo Wall Street Journal, các thành viên Hạ viện Mỹ có thể sẽ trì hoãn việc bỏ phiếu về một dự luật stablecoin cho đến tháng 09/2022 sau khi không thể hoàn thành dự thảo kịp thời cho cuộc họp của Ủy ban vào ngày 27/07. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr