Dữ liệu: Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống còn 412.000, mức thấp nhất trong 4 năm

Theo dữ liệu trình duyệt đa chuỗi OKLink, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bitcoin trong các địa chỉ trên chuỗi của tất cả các sàn giao dịch là 412.000 (khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ), ở mức thấp nhất trong lịch sử trong 4 năm và đã giảm xuống cùng kỳ vào tháng 11/2018.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr