Dữ liệu: Sau khi SEC Hoa Kỳ kiện Binance, Binance đã bị rút khoảng 10.000 bitcoin

Theo ForesightNews, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty phân tích on-chain CryptoQuant, KiYoungJu đã tweet rằng sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện Binance, không có hoạt động rút tiền quy mô lớn nào và số dư của người dùng đang thực sự tăng lên, trong đó Hệ sinh thái BNBChain chiếm 10% dự trữ của nó, khoảng 10.000 bitcoin hiện đang chảy ra ngoài.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr