Dữ liệu: Hơn 90% người nắm giữ altcoin đang thua lỗ

Dữ liệu của IntoTheBlock cho thấy nhiều altcoin đang trải qua khoản lỗ chưa từng có và hơn 90% người nắm giữ altcoin đang thua lỗ. Tuy nhiên, các token tài chính phi tập trung (DeFi) chính thống đã hoạt động tốt hơn nhiều, bao gồm Compound (COMP), 0xProtocol (ZRX), Uniswap (UNI), AAVE và Maker (MKR). Trong số đó, Maker nổi bật vì đây là tài sản duy nhất mà chủ sở hữu mất ít tiền hơn so với một năm trước. Ngoài ra, nó vẫn là đồng tiền có lợi nhuận cao nhất trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư trong phần lớn thời gian của năm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights