Dữ liệu: Hiện có 4,3 triệu tài khoản nắm giữ dài hạn BTC bị thua lỗ

Dữ liệu của Glassnode cho thấy hiện có 4,3 triệu tài khoản nắm giữ dài hạn BTC bị thua lỗ, tương đương với 22,2% nguồn cung lưu hành. Tuy nhiên, quyết tâm của HODLer vẫn mạnh mẽ, với hầu hết những người nắm giữ mã thông báo vẫn không thay đổi bất chấp những khoản lỗ nặng nề chưa thực hiện.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr