Dữ liệu: Gần 67 triệu USDT được chuyển từ ví không xác định sang JustLendDAO

Theo giám sát của Whale Alert, vào khoảng 4:52 chiều giờ Bắc Kinh hôm nay, 66.930.984 USDT đã được chuyển từ một ví không xác định sang JustLendDAO.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr