Doanh số NFT trên Bitcoin tháng 5 gần đạt $200 triệu, lập kỷ lục cao nhất trong một tháng.


Dữ liệu từ Cryptoslam cho thấy, tổng doanh số bán NFT trên chuỗi Bitcoin trong tháng 5 đạt 195.680.139,14 đô la Mỹ, là kỷ lục cao nhất trong một tháng cho đến nay.

Ngoài ra, số giao dịch trên chuỗi cũng đạt 332.276 giao dịch, cũng là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, số người mua độc lập là 64.156 và số người bán độc lập là 68.560.

Theo dữ liệu lịch sử, doanh số giao dịch NFT trên chuỗi Bitcoin trong tháng 2 là 379.351,56 đô la Mỹ, tăng lên 102.606.990,50 đô la Mỹ trong tháng 3, rồi giảm xuống 32.007.171,31 đô la Mỹ trong tháng 4.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights