2021-06-13 16:02:16

Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Tiền điện tử có thể cho phép bao gồm tài chính toàn cầu

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  21

Tiendientu.net, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đăng lại một bài báo trên Twitter vào ngày 12 tháng 6, với tiêu đề "Tiền điện tử có thể cho phép bao gồm tài chính toàn cầu " Bạn sẽ tham gia chứ?
Bài báo nói rằng nền kinh tế tiền điện tử đang thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ thay thế, có tính toàn cầu, mã nguồn mở và khả dụng cho tất cả những người có quyền truy cập Internet, bất kể quốc tịch, chủng tộc, giới tính và tầng lớp kinh tế xã hội.

(Link nguồn bài báo nếu bạn muốn tìm hiểu thêm  How cryptocurrencies can enable global financial inclusion | World Economic Forum (weforum.org) )
/upload/images/tin-tuc/screenshot-2021-06-13-154015.png

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục