Địa chỉ bitcoin không hoạt động trong 12 năm đã được kích hoạt và 139 BTC đã được chuyển

Thứ Năm tuần này, địa chỉ 1H1Ab6 đã không hoạt động trong 12 năm đã chuyển 139 BTC sang địa chỉ Segwit mới được tạo. Người dùng đã nắm giữ bitcoin trong gần 12 năm, đã mua chúng vào tháng 6 năm 2011 với giá chỉ hơn 2.250 đô la, đã tăng lên 3,5 triệu đô la theo giá hiện tại. Những bitcoin này thuộc về cái gọi là “Nguồn cung cổ”, dùng để chỉ những bitcoin được mua cách đây ít nhất 7 năm, mặc dù một số nhà phân tích sử dụng 5 năm làm ngày cơ sở. Ngoài ra, theo báo cáo của Glassnode, 3.200 bitcoin đã được kích hoạt trong năm nay, 1.100 trong số đó đã được mua trước năm 2013.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr