Degen: Các cơ chế khích lệ mới đang được phát triển để khuyến khích người nắm giữ dài hạn

Vào ngày 18 tháng 6, Degen chính thức ban hành văn bản cho biết họ đang phát triển một cơ chế khích lệ mới để khuyến khích người nắm giữ dài hạn. “Hệ thống trong tương lai sẽ yêu cầu người dùng thể hiện cam kết của họ với dự án Degen bằng cách khóa hoặc đặt cọc, nhằm mục đích thưởng cho những người nắm giữ token DEGEN trong thời gian dài. Cơ chế khích lệ tương ứng hiện đang được phát triển.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr