DeepNFTValue huy động thành công 4 triệu đô la vòng Seed

DeepNFTValue cung cấp công cụ ước tính giá trị hợp lý cho NFT để người mua tham khảo vừa huy động thành công 4 triệu đô la do Rockaway Blockchain Fund dẫn đầu với sự tham gia của 1Confirmation và CygniCapital.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr