Đề xuất “Kích hoạt Base Network Aave V3” đã được nhất trí thông qua

Theo tin tức vào ngày 20 tháng 8, trang quản trị cho thấy đề xuất “kích hoạt mạng Cơ sở AaveV3” đã ngừng bỏ phiếu vào lúc 8:00 tối ngày 20, giờ Bắc Kinh và đã được nhất trí thông qua (tỷ lệ tán thành 100%). trong số 525.956 AAVE đã tham gia, vượt quá ngưỡng pháp lý . Điều này được hiểu rằng đề xuất sẽ cho phép Aave hoàn thành tất cả các cài đặt ban đầu và kích hoạt các nhóm thanh khoản cơ bản như wETH, cbETH và USDbC trên AaveV3 trên Base.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights