Dapper Labs hỗ trợ người dùng bị trừng phạt của EU rút NFT

Dapper Labs, cho phép những người dùng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Liên Minh Châu Âu (EU) chống lại Nga, có thể rút NFT Top Shot từ Dapper Wallet sang Blocto Wallet.

Nhiều người dùng nhận được thông tin thông qua email, Dapper Labs nói rằng những hành động trước đây để hạn chế các tài khoản liên quan đến Nga, ảnh hưởng từ quyết định ngăn chặn của Circle, công ty đứng sau stablecoin USDC, đối tác xử lý thanh toán và dịch vụ lưu trữ của Dapper. Dapper đã đề cập đến điều này trong email, khi cho biết Circle giữ quyền giám sát tiền của khách hàng và công ty yêu cầu làm vậy.

Sau một loạt biện pháp trừng phạt đối với Nga được EU thông báo vào ngày 6/10, hàng loạt công ty tiền điện tử, bao gồm cả Dapper Labs, cũng thực hiện những hành động tương tự khi cấm khánh hàng Nga.

>> Đọc thêm: Doanh nghiệp Nga lén lút thanh toán bằng tiền điện tử

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm