Danh sách những diễn biến quan trọng trưa ngày 20/10

Các nhà phát triển phần mềm như SBF, CFTC, MetaMask, Tesla GitHub sẽ không được coi là nhà môi giới. SBF: hỗ trợ sử dụng danh sách đen để giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử. MetaMask cho ra mắt MetaMaskSDK public beta. OpenSea ra mắt các chức năng phân tích cho các bộ sưu tập NFT. Lỗ hổng của dịch vụ đồng hồ báo thức Ethereum “giúp” tin tặc đánh cắp ETH trị giá khoảng 260.000 đô la. Tesla không bán hoặc mua bất kỳ bitcoin nào trong quý 3. Hơn 16,3 triệu APT đã được gửi vào Binance, trong đó gần 40% là địa chỉ phù thủy.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr