CZ: Cá nhân tôi không thực sự tham gia vào bất kỳ công việc niêm yết tiền tệ nào

CZ, người sáng lập Binance, đã nói trên TwitterSpace rằng tôi không tham gia vào quá trình niêm yết của Binance. Ngoài ra còn có nhiều dự án trên Binance mà tôi không hiểu. Tiêu chí số một để niêm yết là số lượng người dùng . Chúng tôi sẽ xem xét tính kinh tế của mã thông báo, chúng tôi không thích các mã thông báo có lưu lượng nhỏ. Từ quan điểm của người dùng, không có gì đảm bảo rằng bất kỳ mã thông báo cụ thể nào sẽ được liệt kê trên Binance, cũng như không có gì đảm bảo rằng một mã thông báo nhất định sẽ không được liệt kê. Binance có một nhóm độc lập để đánh giá danh sách.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr